Hızlı Erişim

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyete Hazırlık İşlemleri

Döner Sermaye kapsamında gelir getici faaliyetlere ( Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri hariç ) başlamadan önce

sırasıyla şu aşamaların tamamlanması gereklidir.

1-) Dekanlık / Müdürlük Makamına başvuru

2-) Bütçe kontrolü yapılır.

3-) İlgili birimin yönetim kurulunda görüşülür ve karara bağlanarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

4-) Faaliyete ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülür.

 

 

1-)Dekanlık / Müdürlük Makamına başvuru

1.1-)      Özel Şirket, Kurum ve Kuruluş yada Proje Yürütücüsünün Fakülte Dekanlığına veya Enstitü / Yüksekokul / Merkez Müdürlüğüne başvuru yazısı ile başvurur.

1.2-)      Dekanlık / Müdürlük başvuruları ilgili bölüm yada bölümlere iletir.

1.3-)      Faaliyette görev alacak öğretim elemanları tespit edilir.      

 

2-) Bütçe kontrolü yapılır.                        

2.1-)      Faaliyet alanına göre  gelir ve gider tertipleri tespit edilir.

2.2-)      Belirlenen tertiplere göre bütçe rakamları kontrol edilir. Bütçesine göre ilgili tertiplerde hiç ödenek öngörülmemiş ise bu tertiplere ekleme yapılması ( ekleme işlemleri için tıklayınız), ödenekler mevcut ancak yetersiz ise aktarma yapılması ( aktarma işlemleri için tıklayınız) gereklidir.

 

3-) İlgili birimin yönetim kurulunda görüşülür ve karara bağlanarak Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

3.1-)      Birimin aldığı yönetim kurulu kararı aşağıda yazılan bilgileri mutlaka içermelidir.

    • Projenin adı,
    • Faaliyette görev alacak öğretim elemanlarının isimleri,
    • Faaliyete katkısı bulunan öğretim elemanlarının katılım oranlarını,
    • Faaliyetin süresi ve mesai içi-mesai dışı ayrımı,
    • Faaliyetin bedeli (KDV hariç yada KDV dahil)

3.2-)      Birim Yönetim Kurulunun kararı Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere üst yazı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir.

 

 4-) Faaliyete ilişkin hususlar Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülür.

             Üniversite Yönetim Kurulunun sunulan kararı onaylandığını ilgili birime bildirmesini müteakiben faaliyete başlanır.


Ekleme tarihi: 18-12-2018 07:41:28