Hızlı Erişim

DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Faaliyete Başlama ve Sonlandırma

Faaliyete ilişkin hususların Üniversite Yönetim Kurulu tarafında kabul edilmesinin ardından sırasıyla şu aşamaların takip edilmesi gerekir,

1-) Varsa sözleşmenin imzalanması.

2-) Faaliyet gerçekleştirilir.

3-) Faaliyetin sonlanmasına müteakip fatura kesilir.

4-) İlgili kişi/firmanın ödemeyi yapması.

5-) Gelirin muhasebeleştirilmesi.

 


 

          1-) Varsa sözleşmenin imzalanması.

         1.1-)Yapılacak sözleşmelerde işin bedelinin belirtilmesinde KDV dahil yada KDV hariç ifadelerinin kullanılması zorunludur.

       1.2-)Faaliyet çerçevesinde yapılması gereken vergi ve kesinti ödemelerinin kim tarafından  yapılacağının belirtilmesi gereklidir.

        

          2-) Faaliyetin gerçekleştirilir.

        Faaliyet yönetim kurulu kararı ve sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde gerçekleştirilir.

 

          3-) Faaliyetin sonlanmasına müteakip fatura kesilir.

        3.1-) İşletmeler faaliyetin bitişini ekinde birimin yönetim kurulu kararı, üniversite yönetim kurulu kararı, özel şirket, kurum ve kuruluşlarınyaptığı başvuru yazısı ve varsa sözleşmenin bulunduğu üst yazı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü' ne bildirir.

      3.2-) Vergi Usul Kanunun 231. maddesine göre fatura malın veya hizmetin tesliminden itibaren 7 iş günü içinde kesilmelidir. Bu süre içinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayırlır.

      3.3-) Faturada ilgililere ait bilgilerin doğruluğundan birimler sorumludur.

   4-) Fatura tahakkuk ettirilerek gelir kaydı gerçkleştirilir.


Ekleme tarihi: 18-12-2018 07:41:48