DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi

Beyanname Nasıl Verilir

Damga Vergisi Beyannamesi  A

Beyanın Hazırlanması (ebyn) Görüntülü Anlatım 

Beyanın Verilmesi Görüntülü Anlatım 

Muhtasar Beyanname A

Beyanın Hazırlanması (ebyn) Görüntülü Anlatım 

Beyanın Verilmesi Görüntülü Anlatım 

KDV 1 Beyannamesi A

Beyanın Hazırlanması (ebyn) Görüntülü Anlatım 

Beyanın Verilmesi Görüntülü Anlatım 

KDV2 Beyannamesi A

Beyanın Hazırlanması (ebyn) Görüntülü Anlatım 

Beyanın Verilmesi Görüntülü Anlatım

 


EBYN Kurulumu                                                                       Görüntülü Anlatım 

 

 


 

Beyan

Türü

Kanuni

Dayanağı

Verginin Konusu

Önemli

Beyan Edilecek Bilgi Yok İse

Beyan Verme

Süresi

Ödeme

Süresi

Damga Vergisi 488 s.k. (D.V.K.)

Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

Damga Vergisi Genel Tebliği Seri No : 57  I sayılı tablo

Gelir ve giderlere ilişkin faturalardan yapılan damga vergisi kesintileri ile sözleşmeye ait damga vergisi, karar pulu, damga pulu gibi kesintiler.

  Boş verilmelidir. Takip eden ayın 23. günü akşamına kadar Beyanın verildiği ayın 26. günü akşamına kadar
Muhtasar Beyanname 193 s.k. (G.V.K.) madde 84 İlgili aydaki özlük hakkı, fazla çalışma, döner sermaye ek ve sabit ödemesi, yolluk vb. ödemelerden kaynaklanan vergilerdir. Diğer işlemlerden (özlük hakkı, fazla çalışma vs.) kaynaklanan damga vergisi Damga Vergisi Beyannamesi ile ödenir. Beyan edilecek bilgi olmadığı defterdarlığa yazı ile bildirilir. Takip eden ayın 23. günü akşamına kadar Beyanın verildiği ayın 26. günü akşamına kadar
KDV 1 Beyannamesi 3065 s.k. (K.D. V.) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1. maddesi kapsamına giren tüm mal ve hizmet teslimlerinden kaynaklanan K.D.V.(hesaplanan K.D.V.) ile mal ve hiz alımlarında ödenen K.D.V. (indirilecek K.D.V) nin mukayesesiyle tespit edilir.

-İlgili ayda kesilen faturadaki K.D.V. o ayda beyan edilmelidir.

-Kesilen faturalarda tevkifat varsa tahakkuku mutlaka o ayda yapılmalıdır.

Boş verilmelidir. Takip eden ayın 24. günü akşamına kadar Beyanın verildiği ayın 26. günü akşamına kadar
KDV 2 Beyannamesi 3065 s.k. (K.D. V.) 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 1. maddesi kapsamına giren tüm mal ve hizmet alımlarına ilişkin faturalardan yapılan K.D.V. Tevkifatı kesintisi. Ödenen faturadaki K.D.V. Tevkifatı mutlaka dönemi içinde beyan edilmelidir. Boş verilmelidir. Takip eden ayın 24. günü akşamına kadar Beyanın verildiği ayın 26. günü akşamına kadar

 

1-MUHTASAR BEYANNAME

Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi Gereğince Yapılan Stopaj Yoluyla Verilen Beyannameler;

 • İlgili ait olduğu ayda (Döner Sermaye Ödemesi-Sabit Ödeme-Yolluk gibi ödemeler tahakkuk ettirildiğinde ve ödendiğinde ortaya çıkan vergilerdir.
 • Herhangi bir ödeme olmaması halinde ilgili vergi dairesine resmi yazı ile bilgi verilmesi zorunludur.

 

2-KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (g) bendine giren İdareler tarafından Verilen Beyannameler;

 

 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 41.inci maddesine göre, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar (Birimler) katma değer vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi dördüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
 • Katma Değer Vergisi konusunu teşkil eden işlemler; Danışmanlık, Bilirkişilik, Etüt, Plan, Proje, Uzmanlık, Eğitim, Teknik, Ekonomik, mali ve hukuki alanda sunulan Müşavirlik, Muayene Raporu, Araştırma Geliştirme, Denetim ve benzeri hizmetler yer almaktadır.

     

      1 NOLU KDV BEYANNAMESİ

 • Gelir tahakkuk eden birimler  1 Numaralı KDV Beyannamesi vermek zorundadır.
 • İlgili aya ait gelir tahakkuku olmayan birimler 1 nolu KDV Beyannamesini boş vermek zorundadırlar.
 • İlgili ayda kesilen fatura üzerindeki KDV mutlaka beyan edilmek zorundadır.
 • Kesilen tevkifatlı faturalar mutlaka ilgili ayda tahakkuk ettirilmesi zorunludur.

 

      2 NOLU KADV BEYANNAMESİ

 • Gider tahakkuk eden birimler ise 2 Numaralı KDV Beyannamesi vermek zorundadır.
 • İlgili aya ait gider tahakkuku olmayan birimler tarafından  2 Numaralı KDV Beyannamesinin boş verilmesi zorunludur..
 • İlgili ayda kesilen fatura üzerindeki KDV mutlaka beyan edilmesi zorunludur.
 • Kesilen Tevkifatlı faturaların kesildiği ayda ödenmesi ya da tahakkuk edilmesi zorunludur.   

 

3-DAMGA VERGİSİ BEYANNAMESİ

Yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder.

488 Sayılı Damga Değer Vergisi Kanunu’nun 41.inci maddesine göre, mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar (Birimler) Damga vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. Damga Vergisi konusunu teşkil eden işlemler; Gelir ve Gider faturaları üzerinden kesilen vergilerdir. Sözleşme Damga Vergisi, Hakediş Damga Vergisi, Damga Pulu Şeklinde kesilen vergilerdir. Faturanın KDV’siz tutarı üzerinden kesilen vergidir.

 • Gelir ve Gider faturaları tahakkuk eden (Birimlerin) Damga Vergisi Beyannamesini vermesi zorunludur.
 • İlgili aya ait tahakkuku olmayan (Birimlerin) Damga Vergisi Beyannamesini boş vermesi zorunludur.
 • İlgili ayda kesilen fatura üzerinden mutlaka Damga Vergisi kesilmesi zorunludur.
 • Tahakkuku yapılmış ya da ödenmiş faturalar üzerinden damga vergisi kesintisi yapılması zorunludur.

 


Ekleme tarihi: 18-12-2018 06:35:56 Güncellenme tarihi: 03-01-2020 14:04:57