DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döner Sermaye Kapsamında Yürütülecek Olan Danışmanlık, Eğitim, Kurs vb. Hizmet Bedellerine İlişkin Alt Limit Tutarları

Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından Döner Sermaye Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak olan ve kurum dışına bireysel olarak verilecek proje, araştırma ve geliştirme, kurs, eğitim, danışmanlık ve bilirkişilik-raporlama hizmet bedellerine ilişkin alt limit tutarlarının Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 17/08/2022 tarih ve 2022-173 sayılı toplantısında görüşülmüş ve ekte belirtildiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna oybirliği ile karar verilmiştir.


Eklenme Tarihi : 31-08-2021 15:43:38