DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Ekleme ve Aktarma İşlemleri

Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefi dışındaki amaçlara tahsis edilemez. Bütçede yıl içinde yapılacak ek bütçe ve aktarma işlemleri üniversite yönetim kurulu kararıyla yapılır.

 

 

A-    Ek Bütçe İşlemleri

  • Bütçede tahmin edilen ödeneklerin yetersiz kalması veya programlarda planlanmayan işlerin yapılmasının gerektiği hallerde, süre şartları hariç olmak üzere ek bütçe yapılabilir.
  • Ek bütçe taleplerinde kaynağın gösterilmesi zorunludur.
  • Ek bütçe üniversite yönetim kurulu kararı ile yapılır.
  • İşletmeler Ek Bütçe formunu aşağıdaki örneğe uygun şekilde ( Açıklama kısmı tam olarak doldurulmalı ve form harcama yetkilis tarafından imzalanmalıdır) hazırlayarak Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere üst yazı ekinde döner sermaye işletme müdürlüğüne gönderir.

 

Örnek Ek Bütçe Formu

 

B-    Aktarma İşlemleri

  • Bütçe tertipleri arasındaki aktarmalar üniversite yönetim kurulu kararı ile yapılır.
  • Birimler aktarma ve eksiltme yapacakları harcama kalemlerini gösteren formu aşağıdaki örneğe uygun olarak ( Açıklama kısmı tam olarak doldurulmalı ve form harcama yetkilis tarafından imzalanmalıdır) hazırlayarak üst yazı ekinde Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere döner sermaye işletme müdürlüğüne gönderir.

 

Örnek Aktarma-Eksiltme Formu


Ekleme tarihi: 18-12-2018 06:29:19