DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe Hazırlık

1-) BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Bütçeler; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 13.maddesi ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4.maddesine göre izleyen iki yılın tahminleri ile beraber hazırlanır.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4.maddesinin (f) fıkrasına göre Bütçeler; ait olduğu yıl başlamadan önce üniversite yönetim kurulu tarafından onaylanmadıkça uygulanamaz ve aynı yönetmeliğin 5.maddesine istinaden onaylanarak kesinleşen bütçeler, en geç Aralık ayının sonuna kadar uygulanmak üzere işletmelere gönderilir. Bütçelerin bir örneği de muhasebe yetkilisine verilir.

 

A-    Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından Haziran ayı başında resmi yazı ile işletmelere bütçe çağrısında bulunulur ve gelir-gider formlarını birimlere gönderilir.

 

B-     İşletmeler Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen gelir-gider formlarını Ağustos ayı başına kadar geçmiş yıllar ve cari yıl gelir-gider gerçekleşmelerini dikkate alarak tam ve eksiksiz doldurur.

Örnek Gelir Bütçe Cetveli

Örnek Gider Bütçe Cetveli

C-   Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü birimlere gönderilen bütçe formalarının doldurularak tekrar kendilerine gelmesinden sonra; işletme gelir-gider bütçesi cetvelleri ve bütçenin metin kısmını hazırlayarak Ekim ayı başında üniversite yönetim kurulunun onayına sunar.

 

D-     Üniversite Yönetim Kuruluna sunulan bütçe tasarısı en geç Aralık ayı sonuna kadar onaylanır.


Ekleme tarihi: 18-12-2018 06:26:33 Güncellenme tarihi: 18-12-2018 06:41:59