DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Görev ve Sorumluluklarımız
  1. Yükseköğretim Kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından istenecek bilimsel görüş, proje, araştırma, danışmanlık ve benzeri hizmetlerde bulunmak.
  2. Analiz, ölçme, deney, model deneyi, muayene, teknik ve kalite kontrol, standartlara uygunluğun tetkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı, bilgi işlem organizasyonu, danışmanlık, eğitim organizasyonu ve benzeri hizmetleri ile bunlara ilişkin uygulamaları yapmak.
  3. Mevcut fiziki kapasiteyi değerlendirerek, faaliyet alanıyla sınırlı olarak hizmet üretmek.
  4. İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

Ekleme tarihi: 03-01-2020 13:50:54 Güncellenme tarihi: 03-01-2020 13:51:48